Deposit / Saving

 

समूहमा आवद्ध हुने सदस्यहरुलाई विभिन्न बचत कार्यक्रमहरुमा सहभागि गर्राई उनीहरुमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने उद्देश्य अनुरुप संस्थाले विभिन्न किसिमका नियमित बचत खाताहरु संचालनमा ल्याएको छ । त्यस्तै सदस्यको जीवनमा आर्इपर्नसक्ने जोखिमलाई समेत मध्यनजर गर्दै विमा कम्पनीहरुस“गको सहकार्यमा बीमा बचत कार्यक्रम पनि संचालनमा रहेको छ ।

क्र.सं. निक्षेप शीर्षक ब्याजदर % रकम रु। कैफियत
1 समूह बचत १०० अनिवार्य
2 व्यक्तिगत बचत १०० एैक्षिक
3 केन्द्रकोष बचत अनिवार्य
4 बिमा बचत बीमा अनुरुप एैक्षिक
5 पर्व बचत १०० देखि माथि
6 सुनौलो भविष्य बचत १० १०० देखि माथि

नोट:  बचत तथा कर्जा योजनामा निर्धारण गरिने व्याजदर सञ्चालक समितिले समय समयमा तोके बमोजिम हुनेछ ।

Scroll to top

Pin It on Pinterest